Mgr. Jakub Szabó

Kontakt

Mgr. (2020)
Vzdelanie: Psychológia
Výskumné záujmy: mentálne poruchy, animálne modely mentálnych porúch, etiopatogenéza porúch autistického spektra

Názov dizertačnej práce: Úzkosť a poruchy sociálneho správania v dôsledku neurozápalu
Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

CV

Publikácie