Mgr. Mária Suchoňová, PhD.

Mgr. (2013), PhD. (2017)
Kontakt: +421 2 593 57 274;
E-mail
Vzdelanie: optika, lasery a optická spektroskopia
Vedecké záujmy: optika, optická spektroskopia, spektroskopia laserom indukovanej iskry, biomedicínska fyzika, zobrazovacie metódy v medicíne

CV

Publikácie