Mgr. Petronela Sušienková

Kontakt

Mgr. (2022)
Vzdelanie: Psychológia
Výskumné záujmy: sociálne správanie, poruchy autistického spektra, behaviorálne testy, hormóny, psychopatológia

Téma dizertačnej práce: Vplyv steroidných hormónov na sociálne správanie
Školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

CV

Publikácie