Mgr. Veronika Šarayová

Mgr. (2017)
Kontakt
Vzdelanie: antropológia
Vedecké záujmy: metabolický syndróm, prenatálne metabolické programovanie, pokročilé koncové produkty glykácie

CV