Veronika Kuľhová

Genetika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava