Letná škola 2024

Na tohtoročnej letnej škole sme privítali desať nových študentov, ktorí si prvé dni prešli úvodnými kurzami a následne pod vedením našich doktorandov začali aktívne pracovať na spoločných projektoch. Prajeme im

Čítať ďalej »

Úspešné bakalárske obhajoby

Srdečne gratulujeme našim študentom k úspešnej obhajobe bakalárskych prác na katedre živočíšnej fyziológie a etológie ako aj katedre molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Konkrétne znenie vypracovaných

Čítať ďalej »

Konferencia ŠVOČ 2024

Viacerí naši doktorandi aj pregraduálny študenti sa zúčastnili konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a konferencia doktorandov 2024, ktorá sa konala 25.apríla na Lekárskej fakulte UK. Tento rok bol veľmi úspešný

Čítať ďalej »