Inauguráčná prednáška

Docent Peter Celec mal inauguračnú prednášku na tému: „Extracelulárna DNA, viac než klinický biomarker“.