Michal Pastorek na stáži na Harvard Medical School

Doktor Michal Pastorek je aktuálne na vedecko-výskumnej stáži na Harvard Medical School v laboratóriu doktorky Barbary Wegiel, kde sa venuje skúmaniu vzťahu medzi stavom diferenciácie makrofágov, DNase1l3 aktivito ua citlivosťou hostiteľa na sekundárnu infekciu. Viac informácií o vedeckom pracovisku môžete nájsť na tejto stránke.