Paulína Belvončíková na stáži vo Valencii

Doktorandka Paulína Belvončíková je opäť na stáži v laboratóriu Microbial Single-Cell Genomics research group na Institute for Biological Systems Integration (I2SYSBIO) vo Valencii, v Španielsku. Hlavná náplň stáže je prehĺbenie spolupráce a dokončenie projektu týkajúceho sa fekálnej mikrobiálnej transplantácie so zameraním na trasnfer baktérií, vírusov a plazmidov z klinických vzoriek do zvieracích modelov.