Stále hľadáme nových PhD študentov!

Videli ste už našu ponuku PhD tém na najbližší akademický rok 2024/2025? Aktuálne ponúkame viacero PhD témy v odbore Lekárske neurovedy aj v odbore Normálnej a patologickej fyziológií. U nás získate množstvo skúseností nielen v laboratórnej práci, ale aj v prezentovaní, ktoré si môžete vyskúšať na rôznych domácich ako aj zahraničných konferenciách. Navyše, časť svojho PhD štúdia si viete obohatiť aj o zahraničnú vedeckú stáž.

Neváhajte, termín podania prihlášok je do 3.júna 2024.