Úspešné obhajoby diplomových prác

Srdečne gratulujeme našim študentkám k úspešnej obhajobe diplomových prác z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) a z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU). Konkrétne znenie prác, ktoré vypracovali pod nasledovným vedením:

Prírodovedecká fakulta UK, katedra živočíšnej fyziológie a etológie:

Bc. Gabriela Forraiová pod vedením doktorky Alexandry Gaál Kovalčíkovej
(Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí v animálnom modeli chronického poškodenia obličiek)

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU:

Bc. Jana Grambličková pod vedením doktorky Emese Renczés
(Oxidačný stres pri neurozápale)

Bc. Dominika Daňová pod vedením doktorky Emese Renczés
(Patogenéza cerebrálnej dysfunkcie vyvolanej sepsou)

Bc. Karolína Gubišová pod vedením doktora Michala Pastoreka
(Vplyv antibiotík na funkciu vrodenej imunitnej odpovede)