Úspešné získanie Grantov UK 2024

Tohtoročné Granty UK 2024 pre doktorandov získali až deviati naši doktorandi. Zodpovednými riešiteľmi Grantov UK 2024 sú:

  • Paulína Belvončíková – Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí v zvieracích modeloch poškodenia pečene
  • Andrej Feješ – Vplyv semaglutidu ako novej potenciálnej liečby obezity na správanie laboratórnych myší
  • Barbora Gromová – Modulácia Th17 bunkovej imunity pomocou silencingu aryl hydrokarbónového represora v autoimunitnej hepatitíde
  • Letícia Hudecová – Vplyv zloženia neutrofilových extracelulárnych pascí na ich odstraňovanie a imunogenicitu
  • Monika Janíková – Úloha TLR4 a TLR9 receptorov v polymikrobiálnom modeli sepsy
  • Kristína Lichá – Extracelulárne vezikuly ako prognostický marker sepsy
  • Kristína Macáková – Extracelulárna DNA v patogenéze reumatoidnej artritídy
  • Tomáš Strečanský – Optimalizácia obohacovania patogénnej DNA z umelo infikovaných vzoriek krvi pre rýchlu diagnostiku patogénov pomocou celogenómového nanopórového sekvenovania
  • Petronela Sušienková – Vplyv endokrinných faktorov na správanie samíc myší s genetickou predispozíciou k poruchám autistického spektra

Zodpovedným riešiteľom srdečne blahoželáme!