Výročná správa 2023

Našu výročnú správu za predchádzajúci rok 2023 si môžete pozrieť tu. Dozviete sa naše hlavné vedecké výstupy, kde všade sme boli prezentovať vedu a naše úspechy.