Pedagogická konferencia na Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Docent Roman Gardlík prezentoval predmet Úvod do vedy na pedagogickej konferencii Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.