Hľadáme nových PhD študentov!

Zaujímaš sa o mozog a uvažuješ o PhD štúdiu na Slovensku? Poď k nám, sme super kolektív! Získaš množstvo skúseností, naučíš sa nové metódy a môžeš si časť svojho PhD štúdia obohatiť aj o  zahraničnú vedeckú stáž. Neváhaj sa prihlásiť na štúdium k nám! Termín podania prihlášok je do 3.júna 2024.

Aktuálne ponúkame PhD témy v odbore Lekárske neurovedy aj v odbore Normálnej a patologickej fyziológií. Ďalšie podrobnosti o PhD štúdiu na našom ústave nájdete tu a viac informácií k prihláseniu na stránke Lekárskej fakulty UK.