Úspešná PhD obhajoba

Srdečne gratulujeme našej doktorandke Kataríne Kmeťovej k úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému – Kofeín ako imunomodulátor pri sterilných a infekčných zápaloch a získaniu titulu PhD.! Želáme ešte veľa ďalších

Čítať ďalej »

Európsky fagocytový workshop

Doktorandka Letícia Hudecová sa 20.-23. marca 2024 zúčastnila Európskeho fagocytového workshopu vo Visegráde, Maďarsku. Odpzerentovala prácu zaoberajúcu sa negatívnym vplyvom katelicidínu na začarovaný kruh tvorby neutrofilných extracelulárnych pascí. Viac informácií

Čítať ďalej »

Habilitácia

Srdečne gratulujeme nášmu kolegovi doktorovi Michalovi Pastorekovi k prvej časti úspešnej obhajobe svojej habilitačnej práce a získaniu titulu docent. Téma habilitačnej prednášky: „Neutrofilové extracelulárne pasce v etiológii autoimunitných chorôb“. Téma

Čítať ďalej »

Hľadáme laboranta

Chcel by si byť súčasťou nášho tímu? Hľadáme laboranta. Neváhaj a pozri si viac informácií na našej stránke a ak Ťa naša ponuka oslovovila, neváhaj nás kontaktovať!

Čítať ďalej »

99. Fyziologické Dni

Tohtoročná konferencia 99. Fyziologické Dni sa konala na našej Alma Mater – Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 7.-8.2.2024. Formou prednášky sa odprezentovalo 10 projektov zaoberajúcich sa neutrofilovymi extracelulárnymi pascami,

Čítať ďalej »

Ďalšie nové publikácie

Nezaháľame v publikovaní. Prvý článok je prierezová štúdia o asociácií počtu leukocytov, erytrocytov a krvných doštičiek s metabolickým syndrómom a jeho zložkami u mladých jedincov bez zjavných príznakov zápalu. Ďalším

Čítať ďalej »

Prvý článok roka 2024

Gratulujeme viacerým našim doktorandom, špeciálne Andrejovi Feješovi a Paulíne Belvončíkovej k prvoautorskému článku, a kolegom, ktorí pod vedením docenta Romana Gardlíka odpublikovali článok zaoberajúci sa vplyvom skrížených pohlavných zmien v

Čítať ďalej »